BLIV MEDLEM  Ligesom 5000 andre - og lad os hjælpe dig med at finde dine værdier

BLIV MEDLEM

Ligesom 5000 andre - og lad os hjælpe dig med at finde dine værdier

Læs mere her

12.12.2017 - Nyheder

En sidste gave inden jul

En overraskende julegave til den skov- eller jagtinteresserede kunne være en antikvarisk bog om et specielt emne. Det kunne også være en ting fra...

Danske bøgekævler på vej til Kina
11.12.2017 - Nyheder

Forbedrede afsætningsmuligheder for...

Vi skrev det for en tid siden, men gentager det her: Der er fin efterspørgsel på alle almindelige effekter i både nåletræ og løvtræ. Har du salgbart...

11.12.2017 - Skov

Hvornår kommer der en afgørelse?

I sensommeren var der stor interesse for at indsende ansøgning om tilskud til blandt andet skovrejsning og læplantning. I forbindelse med...

16.11.2017 - Nyheder

Stormfaldsordningen: Arvesynden er...

Den nye stormfaldsordning gør det nu muligt at tilmelde skoven til ordningen efter et generationsskifte af ejendommen

SKAT har tilsyneladende problemer med at forstå og acceptere skovbrugets specielle forhold. Vi håber, at politikerne vil hjælpe med at give SKAT de nødvendige instruktioner
09.11.2017 - Nyheder

Hobby / erhverv. Vi håber, at...

På Skovforeningens konference for nylig på Christiansborg blev blandt andet skattespørgsmålet taget op. Indlæggene havde blandt andet to vigtige...

Kommende skovrider Heine Fischer Møller (tv.) sammen med sin regnskabschef Torben Hansen
07.12.2017 - Øerne

Ny permanent skovrider ansat

Efter Ulrik Nielsens sygemelding i sommers trådte sekretariatschef Svend Christensen ind, og han har haft ansvaret for driften i efterårshalvåret....

Ved skovning i en parcelskov holdes nøje regnskab med, hvilke af de skovede effekter, der ejes af de enkelte parcelejere, der er med i skovningen. Her er det Lars Olsen ved askestammer, der er mærket med hans initialer. Bagest ses parcelejer Poul Erik Larsen (tv.) og skovfoged Jens Rasmussen. Foto: Einar Bo Thomsen.
04.12.2017 - Øerne

En parcelskov - sådan kan det gøres

Skovdyrkerne favner alle skovejere, store som små, og alle uanset ejerforhold. Nogle skove er parcelskove, hvilket kan være en særlig udfordring for...

Generalforsamling for Skovdyrkerforeningen Øerne 2017 blev afholdt i Sorø. Foto: LandbrugFyn
08.11.2017 - Øerne

Generalforsamling 2017: Stor...

Generalforsamlingen i Skovdyrkerforeningen Øerne den 24. oktober i Sorø var præget af engagement og mange relevante spørgsmål til bestyrelse og...

08.11.2017 - Syd

Flot fremmøde ved årets...

Onsdag d. 25. oktober afholdte Skovdyrkerne Syd ordinær generalforsamling på Røde Kro i Rødekro.

27.10.2017 - Vest

God stemning ved årets...

Skovdyrkerne Vestjyllands 31. ordinære generalforsamling blev afholdt i Skarrildhus. Der var fuldt hus og stemningen var god.