Genvejsmenu:
1 - Forside
2 - Dyrkningsaktuelt
3 - Oversigt

Skovejerens naturlige valg

  • Find din lokale skovdyrkerforening. Vi hjælper dig med de forskellige behov du har i din skov.
    Find din lokale skovdyrkerforening. Vi hjælper dig med rådgivning, skovdrift, juletræer & klippegrønt samt landskab & vildtet.
  • Læhegn - klik her for at læse mere om dine muligheder hos Skovdyrkerne
    Få tilskud på 60% på læhegn! Skovdyrkerne arbejder med tilskud til både individuel og kollektiv plantning.
  • Er arbejde i skoven noget for dig? Se vores spændende job her - Skovdyrkerne
    Er arbejde i skoven noget for dig? Se vores spændende job her

Nyheder fra Skovdyrkerne

23.02.2015 - Nyheder

Præcisering vedrørende beskæring af...

Vi citerede i et tidligere nyhedsbrev NaturErhvervsstyrelsen for et forbud mod at beskære læhegn på landbrugsarealer fra 15.3.-31.7. Forbuddet gælder...

Indkørselen til interessant skovrejsningsejendom i Vestjylland
15.02.2015 - Nyheder

Inspiration - til skovrejsning og...

En række skovrejsningsejendomme er grundigt beskrevet for at andre skovrejsere kan få inspiration til arbejdet på deres egen ejendom

En skov kan designes på mange måder, Illustrationer fra Skovinfo nr. 16.
11.02.2015 - Skov

Din personlige skov

Lad dig ikke begrænse af standardløsninger når du vil plante din egen personlige skov. Overlad ikke hele planlægningen til andre, men indgå i et...

Husk: Læhegn skal beskæres inden 15. marts
07.02.2015 - Nyheder

Nyt hensyn til fuglereder på...

Du må ikke beskære eller tynde i dine hegn og remiser i forårsperioden

Opdatering på Neonectria

Temadagen den 19. januar, afviklet af Danske Juletræer, opsummerede hvor langt forskere og praktikere er kommet i forsøgene og redegjorde for de...

27.02.2015 - Øst

Tilskud til Landskabs- og...

NaturErhvervstyrelsen giver tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger.

25.02.2015 - Nord-Øst

Temadag om skovrejsning ved Spentrup.

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland ved skovfogederne Søren Ladefoged og Ivan Guldager indbyder hermed medlemmer og andre interesserede til en...

Håndgødskning af nobilis med velegnet blandingsgødning
24.02.2015 - Østjylland

Køb gødning hos Skovdyrkerne

Foråret står for døren, og gødningssæsonen nærmer sig. Hos Skovdyrkerne Østjylland kan du købe blandingsgødninger, der er tilpasset juletræs- og...

03.02.2015 - Fyn

Musegnav

Vintertid er tid for museskader. Den varme vinter har givet gode yngleforhold for gnavere, og et snedække nu kan føre til skader.

27.01.2015 - Øst

Tilskud til læplantning for lodsejere...

Skab læ, forskøn ejendommen eller plant for vildtet

FIND DIN LOKALAFDELING
-OG FÅ RELEVANT INFO

danmarks kort Gå til Øst Gå til Øst Gå til Fyn Gå til Syd Gå til Østjylland Gå til Vest Gå til midt Gå til Nord-Østjylland Gå til Sekretariatet