Samarbejde, fleksibilitet og service

Skovdyrkerne har stor erfaring i at servicere kommunale skov- og naturarealer. Vi er et fleksibelt tilbud, der kan supplere kommunens egen administration og arbejdsudførelse, så det passer ind i den kommunale planlægning.

Man kan trække på os til alle typer opgaver - lige fra små, praktiske ad-hoc opgaver til flerårige samarbejdsaftaler om arealforvaltning.

Skovdyrkerne har stor erfaring i at servicere kommunale skov- og naturarealer.

Vi har erfaringen - og nytænkningen

Vi er lokale, vi er økonomiske, vi råder over alt nødvendigt udstyr til planlægning og arbejdsudførelse, vi har gode systemer til afrapportering og budgetopfølgning, og vi har den nødvendige viden om alt, hvad der er vigtigt i forbindelse med drift af skov- og naturarealer. Og oven i erfaringen fra arbejdet med kommunale arealer har vi en solid og løbende inspiration fra pasning af 5.000 skovejendomme og naturarealer ud over det ganske land.  

Det kommunale samarbejde

Overalt sker samarbejdet i tæt samarbejde med den lokale forvaltning. Vi haft succes med en model, hvor kommunen naturligvis står som driftsherre og afgør hvad der skal laves, hvor vi står med ansvaret for arbejdsts kvalitet og tidsfristernes overholdelse, og hvor økonomien er kendt på forhånd. Herved kombineres den kommunale styring og gennemsigtighed med effektivitet og fleksibilitet i udførelsen.