Algebekæmpelse

I denne nyhed opdaterer Skovdyrkerne med nyt om algebekæmpelse. Til trods for en tør sommer har den milde vinter givet gode vækstbetingelser for algerne. Når temperaturen om lidt nærmer sig de 10 grader, er det derfor en god idé at vurdere behovet for bekæmpelse.

14.03.2019

TopGun Finalsan

Midlet blev godkendt til anvendelse i 2018 og efter at have prøvet midlet i forskellige sprøjter, blev der i 2018 konstateret fine resultater. Vi tager udgangspunkt i en kultur, der blev behandlet, da kulturen i 2017 var tæt på usalgbar på grund af alger.

Efter kraftig sanering blev træerne sprøjtet medio april med 1,5% opløsning i en tågesprøjte med 700 L vand. Den hvide belægning kom få dage efter behandlingen. Der var dele af kulturen, hvor dette billede ikke opstod og det var tydeligt, at træerne ikke var blevet ramt 100%. Resultaterne var tydelige og kulturen fremstod efter forårets lusesprøjtning og inden træernes udspring stort set algefri.

Midlets producent anbefaler 2% opløsning, +10 grader og at der kun udbringes i forårsperioden. Midlet er baseret på pelargonsyre og man har ved forsøg set svidskader i efteråret, inden træerne er afmodnede.  Derudover vil træerne fremstå med hvide belægninger i salgsøjeblikket ved efterårssprøjtning.

Type  80-120 cm+120 cm

Tidspunkt

  1. marts – 1. maj 

1. marts - 1. maj

Metode 

Tågesprøjte 

Rækkegående – V-sprøjte

Dosis 

1,5% i 700-1000 L vand

2% i 300-500 L vand

Temperatur

+ 10 grader

+ 10 grader

Dertil kan det siges, at dækkeevnen er vigtigere end opløsningen. Det skal undersøges nærmere hvor længe effekten holder/hvor hurtigt nye algesporer finder vej til træerne igen.

For den i 2018 behandlede kultur er status at pr 14. marts ser træerne fine ud, der kan spores algevækst inde ved stammen og på enkelte grene; men uden at nålene er synderligt ramt. Afhængigt af vejret og algernes vækstforhold, vil det være nødvendigt med en behandling i 2020 igen.  

Alternativ til de forebyggende/behandlende sprøjtninger findes højtryksresning som sidste udvej. Omkostningen er her alt fra 3-10 kr/træ. Her opnås en umiddelbar effekt, men algerne vil indfinde sig igen, især hvis de er i vækst. Algerne spredes i blæsevejr og regnvejr, da de her slås i stykker og flyver til andre træer.

VidenCenter Juletræer