Nordmannsgran (Abies Nordmanniana)

Nordmannsgran stammer fra Kaukasus og Tyrkiet, og er den juletræsart, der produceres mest af i Danmark. Det skyldes egenskaber som god symmetri, farve og nålefasthed, samt at arten er et veletableret produkt på eksportmarkederne.

Nordmannsgran

Arten er generelt sårbar overfor skadedyr såsom almindelig ædelgranlus, og den vil normalt kræve gødskning for at få den rette farve og nålefylde. For at undgå skader fra forårsnattefrost samt for at opnå moderat højdevækst vælges som regel de sent udspringende provenienser fra Ambrolauri. Arten efterstræbes desuden af hjortevildt, hvorfor hegning af juletræskulturen som regel vil være nødvendig. 

I vejrmæssigt umilde egne af landet bør der gøres meget ud af arealvalg, læforhold og eventuelt etablering under en passende skærm af spredte og ældre træer af en anden art som fx. rødel. Arten kan generelt dyrkes på de fleste veldrænede jorde – på gode jorde kan det være vanskeligt at styre højdevæksten, mens de lettere jorde stiller større krav til gødskning.