Splitgødskning

Sandjorde rummer et stort potentiale til produktion af juletræer og pyntegrønt af høj kvalitet, men ringe evne til at holde på vand og næringsstoffer nødvendigør, at al gødskning planlægges nøje. Dyrkningsaktuelt har tidligere bragt artikler, der understreger betydningen af udbringning af kvælstof i august/ september for at opnå bedre farve i nålene på netop sådanne jorde. Forsøg har nu påvist, at der udover bedre farve også kan opnås flere internodie grene.

Hvis gødskning foretages flere gange i løbet sæsonen (splitgødskning) og ikke kun én gang om året, udnyttes den tildelte kvælstof mængde mere effektivt, og følgende fordele er påvist:

  • Mindre risiko for dårligt farvede nåle
  • Mindre risiko for træer med få internodie grene

Splitgødskning giver væsentlig bedre farve i nålene, men farven forbedres ikke yderligere ved at gødskes mere end to gange i sæsonen. Derimod øges sandsynligheden for at få træer med mange internodie grene, når antallet øges fra to til tre gange gødskning i sæsonen. Overraskende synes splitgødskning ikke at lede til en mindre kvælstofudvaskning, ligesom højdetilvækst ikke er påvirket.

Link til Skov & Landskabs Videnblade: