Gentilplantning

Efter første juletræshøst kan man overveje hvordan juletræsproduktionen skal videreføres. Normalt vil en juletræskultur ikke blive afviklet på et enkelt høstår, men strække sig over måske 3-4 år. Det første år tager man kun sprintere ud, og efter det sidste år vil der stadig stå nogle usolgte eksemplarer tilbage.

Der er to mulighed for at videreføre driften - enten at lave en løbende indplantning, efterhånden som der bliver frie planterum i kulturen, eller vente til det sidste salgbare træ er taget, og så omlægge arealet.

Omlægning af areal

Efter sidste høstår vil man stå tilbage med en række usolgte træer som skal fjernes fra arealet. Den mest effektive metode er at køre en grenknuser hen over de resterende stående træer, som knuses sammen med støddene (=stubbene) fra de skovede træer.

Herefter foretages en bredsprøjtning af arealet og reolpløjning inden gentilplantning.

Alternativt kan man nøjes med bredsprøjtningen, og så lave en ny maskinplantning i de tidligere rækkemellemrum på kulturarealet.

Endelig er håndplantning i de gamle stødrækker en mulighed.

Indplantning

(dvs. der plantes nye træer ind i kulturen lige så snart der opstår et hul efter et fældet træ). Fordelen er at man hele tiden vil få en løbende produktion på arealet, og udbyttet er i teorien højere. De nye planter vil vokse op i et mere beskyttet miljø, hvor især lævirkningen fra nabotræerne er god. Den rationelle løsning er at høste over en periode på 3-4 år, og derefter lave et helt nyt kulturanlæg.

Ulemperne er at man skal lave håndplantning, som er dyrere end maskinplantning. Den efterfølgende drift vil desuden blive mindre rationel, da man ikke kan lave en ensartet behandling af kulturtræerne. Gødskning kan ikke gøres optimalt for det enkelte træ med maskine.

Renholdelse foregår med rækkegående maskiner eller portaltraktorer, det er svært at lave en rationel bundklipning, da maskinen skal over hele arealet hvert år. Topskudsregulering og bredderegulering bliver også mere tidskrævende fordi træer af samme størrelse står mere spredt.

Endelig vil plantematerialet i større eller mindre grad være forskelligt fra år til år. Det vil også besværliggøre visse plejetiltag, der er afhængig af udspringstidspunkt, væksthastighed eller gødskningsbehov.