Hold øje med insekter fra april til maj

I slutningen af april og begyndelsen af maj vågner insekter og mider atter op til dåd. Det er afgørende, at problemerne konstateres i tide, og det er derfor en god idé at få kulturerne undersøgt nu. De væsentligste nævnes kort nedenfor.

Tidlig ædelgrannålevikler angriber både i nobilis og nordmannsgran. Fra tidspunktet, hvor vikleren begynder sin sværmning i en bevoksning, er der ca. 14 dage indtil larverne klækkes og begynder at gnave sig ind i nålene. Nålene bliver rødbrune, visner og falder af. Svæmningen begynder i slutningen af april. 

Ædelgranlus kan især ved udspringstid udrette stor skade på nordmannsgran. Hvis der er lus i bevoksningen, ses de fra medio maj på undersiden af de nye årsskud. Kraftig sugning på de nye skud kan ødelægge skudene og således juletræerne – det sker desværre oftere i salgsklare kulturer end i de yngre kulturer.

Galmider kan give kraftigt nåletab i nordmannsgran. De bliver aktive fra midten af maj, hvor æggene klækkes. Skaden erkendes først, når det er for sent: En udtalt først mørkegrøn senere støvet brun/kobber-farvning af de ældre nåleårgange – som er opstået pga. midernes sugning.

Snudebillearter kan volde problemer. ’Stor nåletræssnudebille’ laver i maj-juni rodhalsgnav på unge nåletræer plantet på gammel skovjord. ’Gråsnuden’ og flere andre snudebillearter kan lave gnav i knopper, nåle og bark på nobilis og nordmannsgran.

Ædelgrannålevikler
Ædelgrannålevikler
Ædelgranlus
Ædelgranlus
Galmide
Galmide
Snudebille
Snudebille