Information om natur og vildt

Her  har vi samlet praksisnær viden om natur og vildt. Der er artikler om terrænpleje, anden naturpleje, forvaltningsplaner, vildtarter, vildtplanter, regler, tilskud mv.

Artiklerne er samlet ind fra mange eksterne kilder og fra vores egne fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af vores kompetente fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnære råd - tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontaktdata på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet!

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - Natur og vildt

15.04.2019

Plant for vildtet.

Tilskudsordningen "Plant for vildtet" administreres af naturstyrelsen og er stadig aktiv. Beskrivelsen af ordningen og mulighederne kan være vanskelig at finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Nedenfor er angivet et link til ordningen og ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på, at der er 2 ansøgningsfrister. Ønsker du at få tildelt planter om foråret er ansøgningsfristen 31. oktober. Ved efterårslevering er fristen 30. april. Ordningen yder tilskud til plantning af træer og buske i det...Læs mere...

11.10.2017

Nu har du mulighed for at få justeret Natura2000 udpegningen.

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen. Det gælder også, selvom aktiviteterne ikke normalt kræver tilladelse eller lignende. En Natura2000 udpegning giver dog også adgang til en række tilskudsordninger. Nu har du indflydelse på afgrænsningen af det Natura2000 område, der berører dig.Læs mere...

28.09.2017

Flishugning i de levende hegn ønskes begrænset

Danmarks Naturfredningsforening råber vagt i gevær. De mener, at ’landskabets grønne korridorer ryger i flismaskinen’ og ønsker dem beskyttede. Men hegnene skal tyndes, og det sker bedst med flisning.Læs mere...

27.09.2017

Ny abonnementstjeneste – www.dinnatur.dk

Ny gratis tjeneste gør det nemmere for lodsejere at følge kommunernes §3-udpegninger.Læs mere...

05.09.2017

Nu kan du øge naturindholdet på din ejendom.

Mens produktionslandmændene gerne vil sikre sig dyrkbar jord, - kan det være at du som lodsejer er interesseret i at øge naturindholdet i og omkring din skov. Disse mekanismer er drivkraften bag jordfordeling.Læs mere...

Viser resultat 1 til 5 af 87

Der er 28 dyrkningsartikler som du ikke adgang til.