Information om skovdyrkning

Her har vi samlet  praksisnær viden om skovdyrkning. Der er artikler om træarter, foryngelse, bevoksningspleje, skader, skovning og afsætning, certificering, tilskud og regler mv.

Artiklerne er samlet ind fra flere kilder og vores fagfolk, men som ordsproget siger "et er søkort at læse, et andet skib at føre". Derfor erstatter de skrevne artikler aldrig rådgivning ude i skoven af fagfolk. De har netop stor erfaring i at omsætte viden til praksisnærer råd tilpasset din skov i den aktuelle situation.

Tøv derfor ikke med at kontakte os for et besøg - vi er ikke længere væk end et opkald. Du finder kontakt data på dine lokale skovdyrkere på Danmarkskortet! 

Hvis du ikke er medlem, kan du kontakte din forening i området.
Se mere om Skovdyrkerne og medlemsfordele på følgende sider

Dyrkningsaktuelt - skovdyrkning

På billedet ses korrekt afskårne sidegrene på opstammet rødel. Bemærk, at der er skåret lige uden for kraven. Herved sker ingen såring af selve stammen, og rådsvampe har minimal mulighed for at etablere sig

14.08.2017

Det er tid til opstamning og beskæring

Hvert år ved denne tid minder vi skovejerne om, at det er et godt tidspunkt at beskære på. Det gælder opstamning i skoven, det gælder alléer og læhegn, og det gælder i haven.Læs mere...

07.06.2017

Få tilskud til din skovtilplantning

Drømmer du om mere natur og skov på din ejendom? - så er der gode muligheder for at komme i gang. Skovrejsningsordningen er revideret og det kan gøre det mere attraktivt at plante skov på din ejendom. Her giver vi dig et overblik over mulighederne.

08.04.2017

Kvasrydning med bæltegraver

Rydning af grene og hugstaffald inden plantning er stadigt aktuelt mange steder selv om flisning af topender eller udkørsel af GROT har nedsat behovet.Læs mere...

Skovning birkebrænde

23.03.2017

Birkebrænde

Birkebrænde er en delikatesse. Det brænder let, lugter dejligt, springer ikke og varmer ganske godt. Alligevel har birkebrænde et dårligt ry.Læs mere...

17.03.2017

Eksport af containertræ er udfordret

Eksport af råtræ I de seneste mange år har der været en meget stor eksport af råtræ til Østen. Således eksporteres langt den største del af hugsten af løvtræ fra de danske skove. De seneste par år har eksporten til Østen af nåletræ også fået et stort omfang, men det udgør stadig kun en mindre andel af det samlede salg af nåletræ. Eksportmuligheden har især været brugt til at sælge stort dimensioneret nåletræ og emballagetræ, hvor afsætningen har været attraktiv. Afhængig af fragtrater og...Læs mere...

Viser resultat 1 til 5 af 93

Der er 13 dyrkningsartikler som du ikke adgang til.