Hvornår kommer der en afgørelse?

I sensommeren var der stor interesse for at indsende ansøgning om tilskud til blandt andet skovrejsning og læplantning. I forbindelse med ansøgningerne blev drømme konkretiseret og mange afventer nu at Miljøstyrelsen afslutter deres sagsbehandling, så planerne kan føres ud i livet. Kan man stadig satse på en forårsplantning?

11.12.2017

Afventer du en afgørelse på din skovrejsningsansøgning, må du væbne dig med tålmodighed.

Vi har erfaring for at tilsagn om skovrejsningstilskud lander i slutning af november - starten af december. Der har dog været usædvanligt stille. Så efter en forespørgsel ved Miljøstyrelsen og et par stikprøver ved kommunerne viser det sig at:

  • Der har været stor interesse for tilskud til både læplantning og skovrejsning. Det har medført en sagspukkel ved Miljøstyrelsen,- som man forsøger at afhjælpe ved at hente flere ressourcer ind til sagsbehandling. 
  • Alle andre ordninger end skovrejsning skal afgøres inden årets udgang, da midlerne tilført disse ordninger ellers vil være tabt.
    • Dermed prioriteres skovrejsningsansøgningerne lavest i sagsbehandlingen på nuværende tidspunkt.
  • Miljøstyrelsen mangler stadig rigtig mange høringssvar på VVM-anmeldelserne fra kommunerne.
    • Vi har kendskab til kommuner der skriftligt har meddelt ’udsættelse på ubestemt tid’ på skovrejsningssagerne, på grund af manglende ressourcer.

Set i lyset af ovenstående ser det ud til at man, som lodsejer, må indstille sig på, at det kan være vanskeligt, at blive klar til at plante til foråret.

Vi følger sagen tæt og sidder klar når tilsagnene begynder at dukke op. Tøv ikke med at kontakte den skovfoged, der har lavet ansøgningen, hvis du er i tvivl eller har kommentarer til din ansøgning eller sagsbehandlingen.

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

VidenCenter Landskab 07. December 2017