Tid til at bekæmpe typografen

Barkbillen typografen har koloniseret nye yngletræer. Det er nu den nye generation af barkbiller kan bekæmpes. Med de omfattende skader typografen forvoldte sidste år skal bekæmpelsen af barkbillen tages alvorligt.

20.05.2019

Indboringssmuld fra typografen på rødgran

Indboringssmuld fra typografen på rødgran

Hvordan erkendes angreb

Typografen, som er den primære skadevoldende barkbille i rødgran, er fløjet fra sit vinterhi og har fundet tørke-/vindsvækkede eller stormknækkede træer. Oftest er nye angreb at finde i nabotræerne til sidste års angreb. Billerne har boret sig ind under barken og det brune boresmuld kan i disse dage ses som små bunker på liggende træer eller som smuld spredt omkring stammebasis på stående træer. Ved nærmere eftersyn kan borehullerne også erkendes.

 

Oparbejdning inden 1. juli

Når angrebne træer er fundet, har du indtil 1. juli til at få de angrebne træer skovet og transporteret ud og helt væk fra skoven. Det er ikke nok at skove træerne og stakke dem op ved skovkanten – det dør larverne ikke af med mindre barken rives af træerne ved skovningen. I starten af juli er den nye generation af typografen færdigudviklet og klar til at flyve ud og angribe nye træer. Hver hunbarkbille avler ca. 25 nye hunner, så der sker hurtigt en opformering.

 

Søstergeneration 1. juni

Ikke nok med at der er færdigudviklet en ny generation af typografer i starten af juli. De forældrebiller, der nu er i gang med at yngle, flyver videre omkring 1. juni for at etablere en søstergeneration, så i starten af juni skal du ud igen for at kikke efter nye angreb.

 

Afsluttende saneringshugst i august

Endelig vil en gennemgang af angrebne bevoksninger i august være tilrådelig. Her kan angreb fra sommerflyvningen i juli erkendes og oversete træer fra majflyvningen vil stå med røde kroner. En saneringshugst i august vil således også nedsætte billebestanden.

 

Har du kun 10 angrebne træer med borehuller og ikke lige planer om at skovningsmaskiner skal forbi, skal du fælde og afbarke træerne. Larverne udvikler sig kun under intakt og forholdsvis frisk bark.

 

 

Videncenter Skovdyrkning