Vejledning i træfældning

Inspirations film fra Skovdyrkerne

Film fra Skovdyrkerne

Inspirations film om vedligehold og genbrug af hegn
21.06.2016 - Vejledning i træfældning, Film, Vejledning i skovdyrkning

Inspirations film om vedligehold og genbrug af hegn

Hegnsmaterialer, opsætning og nedtagning udgør en betydelig omkostning ved et kulturanlæg. Derfor kan der være god ræson i løbende at vedligeholde sine hegn. Vedligeholdte hegn giver den mest effektive beskyttelse mod vildt. Samtidigt letter vedligeholdelsen også arbejdet ved nedtagning. Dette giver mulighed for genbrug af hegnet i egen skov, ligesom det er en fordel ved videresalg af hegnsmaterialer.Læs mere...