Op til 32.000 kr. per hektar i tilskud til skovrejsning

Det er nu, du skal lave din skovrejsning. Aldrig har tilskuddene til netop skovrejsning været gunstigere.

Skovdyrkerne hjælper dig med design af din skovrejsning og med at søge tilskuddet til den. Vi kan naturligvis også plante din nye skov.

Tidligere skulle en skovrejsning som hovedregel være på mere end 5 hektar. Nu kan man nøjes med at rejse skov på bare 2 hektar landbrugsjord og få tilskud.

Ved skovrejsning er det nu også muligt at bevare grundbetalingen fra EU, og det endda på ubestemt tid

Tidligere skulle man have ejendommen placeret i et kommunalt udpeget skovrejsningsområde. Det er ikke længere et krav for at kunne få tilskud til skovrejsning. Nu er der i stedet fokus på områder, hvor der er sat mål for kvælstofreduktionen.

Skovdyrkerne ved, hvor de områder er, og hvad der skal til, for at en skovrejsning kan støttes her

At plante skov er godt for søer, fjorde og indre farvande. Det er drivkraften bag den nye skovrejsningsordning. Heldigvis er det at plante skov også godt for rigtig mange andre ting - naturoplevelser, biodiversitet, jagt og produktion - så der er mange grunde til at interessere sig for den nye tilskudsordning til skovrejsning.

Ordningen har fokus på de områder, der i vandområdeplanerne har fastsatte mål for kvælstofreduktion. 

Målsætningen for den nye skovrejsningsordning er, at reducere udledning af kvælstof til søer, fjorde og indre farvande. Tilskudssatserne og prioriteringen af ansøgningerne afhænger af, hvilket vandopland ejendommen er beliggende i.

På kortet kan du se hvilke områder, der kan opnå det højeste tilskud til skovrejsning.
På kortet kan du se hvilke områder, der kan opnå det højeste tilskud til skovrejsning.

Tilskuddet gives til rejsning af fritliggende skove helt ned til 2 hektar, og hele tilskuddet udbetales umiddelbart efter plantning af henholdsvis 4.000 planter, når der er tale om løvtræsbevoksninger og –skovbryn og 2.800 planter i nåletræsbevoksninger. Ved såning udbetales tilskuddet, når der i anden vækstsæson kan konstateres at tilstrækkeligt mange planter er sprunget ud - nemlig 2.800. 

Har du landbrugsjord i et delvandopland med indsatsbehov for kvælstof, kan du få tilskud til skovrejsning således:

  • 32.000 kr./ha for plantning af løvskov og -bryn
  • 12.000 kr./ha for såning af løvskov og –skovbryn
  • 15 kr./m til opsætning af vildthegn
  • Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) uden tidsbegrænsning. 

Har du landbrugsjord uden for delvandopland med indsatsbehov for kvælstof, kan du få følgende tilskud til din skovrejsning:

  • 24.000 kr./ha for plantning af løvskov og -skovbryn
  • 12.000 kr./ha for plantning af nåleskov
  • 9.000 kr./ha for såning af løvskov og -skovbryn
  • 15 kr./m til opsætning af vildthegn
  • Grundbetaling fra EU (ca. 1.900 kr./ha/år) i 5 år efter tilplantning.

Der må ikke anvendes pesticider på arealerne elle dybdepløjes forud for anlæg.

Er du interesseret i at få mere at vide om dine muligheder for skovrejsning med tilskud, så kontakt Skovdyrkerne – vi hjælper dig trygt videre i processen

Hvis du er medlem i forvejen, kan du henvende dig til din lokale skovfoged – ellers kontakter du blot nærmeste foreningskontor.

BOOK et møde med Skovdyrkerne om dine muligheder for skovrejsning med op til 32.000 kr. i tilskud pr. hektar. Udfyld alle felterne nedenfor, og vi kontakter dig hurtigst muligt.