Glæden ved vores nye skov

Af Birgit Bjerre Laursen, Landskabsformidler, Odense.

Drømmen bliver til virkelighed dag for dag. For 8 år siden var her en åben mark, i dag kan jeg gå tur i skoven. Rådyrene besøger os hver morgen. Når vi står op, kan vi se dyrene i overgangen mellem haven og skoven. Mine unger bygger huler og har hel deres egen uforstyrrede verden i den nye skov. De fanger og undersøger frøer fra vores nye vandhul.

Skovlandskab - en skov skal se naturlig ud
Skovlandskab - en skov skal se naturlig ud

'Vi savnede en skov'

Nogle planter træer til deres børn, nogle til børnebørnene, men alle vil gerne se frodighed omkring sig. 'Det er en fornøjelse at følge træernes vækst år for år' siger ejerne af ny skov i munden på hinanden. Jagtens glæder er der også mange, der bruger som en af grundene til at plante skov. Den unge skov med tæt buskads og åbne slåede arealer rummer meget vildt.

'Vi kan godt lide, hvor vi bor, men vi savnede en skov' siger Otto Madsen som i 2000 plantede 3,8 ha skov rundt om sin landbrugsejendom. Resten af landbrugsjorden blev solgt fra. Ved at plante skov var det muligt for Otto Madsen at beholde noget af jorden selvom han ikke længere ville drive landbrug. 'Vi har fået et helt andet nærmiljø med mange flere dyr' bemærker en tilfreds skovejer, der hver dag ta’r en runde i sin skov for at følge med i træernes vækst.

En skov skal se naturlig ud

Når talen falder på ung skov er der nok nogle der for deres indre blik får et syn med snorlige rækker af nåletræer. 'Sådan er vi for længst holdt op med at plante' siger skovrider Frands Fraas Nielsen fra Skovdyrkerforeningen Fyn. I dag bliver der eksperimenteret med mange forskellige blandinger af træer og helst i grupper, så skoven får så naturligt et udseende som muligt. At så i stedet for at plante træerne i den nye skov giver nogle ekstra muligheder for at gøre etableringen naturnær, samtidig med at den også bliver billigere, men så må man vente 2 – 3 år ekstra på, at træerne får en god højde.

Mange mulige træarter

Ønsker du eg med kirsebær eller hellere skovfyr blandet med bøg og hæg? Eller grupper af begge dele? Der er ufattelig mange muligheder for at lege med brikkerne i en skov – alle de forskellige træer og buske samt landskabselementer som et vandhul, en skoveng, en skovvej, eller hvis du er så heldig at have en stendysse på din jord, så vil den være en spændende lysning i din skov.

Skovbryn er vigtige

I skoven er der mindre temperatur-udslag end på marken. I skoven er der lunere end på marken om vinteren, mens det er omvendt om sommeren, hvor der er køligst i skoven. Træerne skaber skovklimaet, men de trives også bedst uden de ekstreme temperaturer. Derfor er det vigtigt at skoven er omgivet af gode skovbryn, der giver skoven læ. Skovbrynene skal være tætte altså bestå af forskellige buske der ikke gror så meget i højden. Og brynene må gerne være lange og bugtede, da det netop er i overgangen mellem mark og skov du har flest forskellige dyr. Blomstrende buske er til fornøjelse for øjet og for mange insekter. Senere på året giver buskenes frugter føde til en masse fugle.

Plantemaskine - tilplantning af skovrejsning
Plantemaskine - tilplantning af skovrejsning

En investering i fremtiden

At plante eller så et træ er en investering i fremtiden. At plante eller så en hel skov er en stor investering i fremtiden. De største værdier kommer om mange år, men værdien i at se sine tanker og ideer vokse op omkring sig har man med det samme. Vi har alle glæde af skov – til rekreative formål, til beskyttelse af grundvandet, til sikring af træressoucer i fremtiden. Derfor giver det offentlige tilskud til at rejse skov - mest hvis man bor i et af de skovrejsningsområder, som amtet har udpeget. Tilskuddet betaler nogenlunde for tilplantningen af arealerne. De første 10 år kan man fortsat få hektarstøtte.

At skabe noget ...

For Keld Anker var det et ønske om at skabe noget, der fik ham til at plante 19 ha til med skov. I forvejen ejer han 10 ha gammel skov og fandt at det var oplagt at rejse skov på de kuperede arealer op til skoven. Arealerne ligger i et skovrejsningsområde og bynært, derfor er Keld Anker sikker på at den nye skov vil hæve ejendommens samlede værdi. Men nu og her er han meget glad for skoven – han synes, det er spændende at skabe noget, som lever langt ud i fremtiden.

Den nye skov indeholder mange forskellige biotoper. Og han er omhyggelig med at slå skovvejene og engene, så der er kort frisk græs til rådyrene og åbne arealer til fasanerne. De første år efter markdriften vil græs være den helt dominerende plante, men med tiden når næringsstofferne er blevet færre, vil det være muligt for vilde blomster at finde vej til engen.

Keld Anker er sikker på at den nye skov vil hæve ejendommens samlede værdi
Keld Anker er sikker på at den nye skov vil hæve ejendommens samlede værdi

Rådgivning om pasning

De åbne arealer i skoven kræver en vis pasning, men er med til at give skoven karakter og er en forudsætning for en stor rigdom af dyr og planter. Selve skoven kræver pasning de første 3 år indtil træerne har sluttet sig, derefter passer den sig selv eller du kan pleje den når du har tid og overskud.

Keld Anker er glad for at være medlem af Skovdyrkerforeningen for Fyn, for det betyder, at han får besøg af en skovfoged hvert år. Med ham diskuterer han, hvilke muligheder der er for at påvirke træerne så skoven og naturområderne udvikler sig, som han ønsker. Foreningen har medlemmer med små og store skove over hele Fyn. Keld Anker synes det er interessant at mødes til forskellige arrangementer som f.eks. skovvandringer for at diskutere med de andre og de professionelle skovfolk. Det er også en fordel at foreningen kan hjælpe med det praktiske - når man har et lille stykke skov er det umuligt at have materiel til at håndtere plantning eller skovning.