Velkommen til Skovdyrkerne Midt

Skovdyrkerforeningen Midt er en medlemsejet virksomhed, som bistår skovejere med stort set alle opgaver vedrørende skovbrug, plantning, juletræer og pyntegrønt samt natur- og vildtpleje.

De fleste, som har brug for mere end éngangsrådgivning, melder sig ind i Skovdyrkerforeningen. Medlemsskabet er en hjørnesten, fordi man hermed får billig adgang til løbende rådgivning, og opnår medlemsfordele på både rådgivning, serviceydelser og drift.

 • Skovbrugsfaglig rådgivning er vores kerneydelse
  Medlemsrådgivning er vores kerneydelse
 • Vi gennemfører skovningsprojekter af alle størrelser.
  Vi gennemfører store og små skovningsprojekter for vores medlemmer.
 • Vi håndterer og handler hvert år store mængder flis.
  Vi håndterer og handler flis for medlemmer og øvrige kunder.
 • Vi afsætter løv- og nåletræ.
  Vi afsætter løv- og nåletræ for vores medlemmer.
 • Vi rådgiver om juletræsdyrkning og håndterer og handler hvert år juletræer - især til eksport.
  Vi rådgiver om juletræsdyrkning og håndterer og handler hvert år juletræer for vores medlemmer
 • Vi planter skov, læhegn og småbeplantninger
  Vi planter skov, læhegn og småbeplantninger

Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål - nu og i fremtiden.

Læs mere om Skovdyrker Midt

Lokale nyheder

04.03.2020 - Midt

Obs på ureaholdige gødninger

Nye regler for brug af Svovlsur Ammoniak og Urea og produkter indeholdende disse midler (som Løndal gødning)

03.03.2020 - Midt

Skovdyrkerne Midt har søgt og fået tilsagn til urørt skov på i alt 55 ha 2019/2020

Har du uproduktive skovarealer med høj naturværdi kan du overveje at søge om tilskud til urørt skov

02.03.2020 - Midt

Gødningskvoteindberetning

26.02 var der temaaften om juletræer på Pejsegården i Brædstrup – vedhæftet findes her slides fra aftenen omhandlende gødningskvoteindberetning og...

Dansk bøg er bla. ramt af de lukkede kinesiske savværker

Coronavirus holder savværker i Kina lukkede

Udbruddet af Coronavirus har nu også indflydelse på eksporten af træ til udlandet.

Dyrkningsaktuelt

Rødel kan løsne køresålen i kørespor
01.04.2020 - Skov

Rødel som biologisk grubetand

Kombinationen af vandmættet jord og kørsel med maskiner giver dybe spor. Rødel virker som biologisk gruber ved at løsne komprimeret jord og genskabe...

Forårets arbejde i juletræerne

I foråret kan juletræsdyrkeren med fordel udføre en række opgaver i sine kulturer. Nedenfor giver vi et bud på de opgaver, det kan være relevant at...

Klik på billedet for større visning.
29.01.2020 - Natur og vildt

Har du poppel som energiskov?

Der er godt nyt til de landbrugere, der siden 2011, har etableret poppel som energiafgrøde og hertil modtager grundbetaling. Tilskudsordningen har...