Medlemsudflugt til Borgmesterskoven

24. september 2020 Kl. 16:30  - 19:00

Sted: Mesinggade 10, 8660 Skanderborg

 

Torsdag d. 24. september kl. 16:30 er foreningen vært for et medlemsarrangement med fokus på skovdrift og herlighedsværdi. Turen går til Borgmesterskoven ved Mesing lige nord for Skanderborg. Emnerne for dagens arrangement er:

 

- Skovdyrkning på god jord. Hovedtræarten er bøg, men der er mange    forskellige træarter.

- Skovveje – opbygning og vedligehold af gode veje.

- Herlighedsværdi, naturindhold, jagt og ejerglæde.

 

Der bliver tale om en gåtur på ca. 2,5 km i smukt kuperet terræn. Primært på gode veje, men mindre stier og traktorspor kan ikke udelukkes. Mødestedet er Mesinggade 10 - 8660 Skanderborg. Se også  nedenstående kort.

 

Som afslutning på arrangementet byder foreningen på grillpølser og øl/vand. Tilmelding er nødvendig til midt@skovdyrkerne.dk senest mandag d. 21. september 2020.