Skovfoged søges til meget spændende skovpart

Opgaven

Skovfoged Lars Hedegaard har efter næsten 28 års ansættelse hos Skovdyrkerne Midt (SMI) valgt, at han fremover vil bruge sin arbejdskraft hjemme på bedriften, som primært består af fjerkræproduktion og gårdbutik.

Vi søger derfor en afløser for Lars Hedegaard og som udgangspunkt gerne en, der kan varetage de opgaver, som Lars hidtil har løst. Det har været en skovpart med tyngde i området omkring Silkeborg. Der er mange meget langvarige og tillidsfulde medlemskaber imellem, så der er et stærkt grundlag at fortsætte skovbrugsaktiviteterne på. Derudover har Lars været en aktiv del af vores klippegrøntteam, som håndterer det klippegrønt som foreningen afsætter.

Det er en skovbrugsmæssigt set spændende skovpart, som er ledig. Da mange af skovene ligger ’lige i hjertet af Søhøjlandet’ er den ledige skovpart både skovdyrknings- og naturmæssigt meget spændende. Nåletræet trives optimalt på egnen og klippegrønt og juletræer er også væsentlige skovbrugsprodukter i vores geografi.

Organisationen

Vi er åbne for at ændre på opgavefordelingen i foreningens, så den på bedst mulig vis aktiverer de kvalifikationer, som vore medarbejdere besidder. Men interesse i og erfaring med arbejde med klippegrønt vil være et plus i forhold til den opslåede stilling. Gode evner til at kommunikeret på tysk vil ligeledes være en fordel.

Alle foreningens skovfogeder har et antal medlemmer, som de er ansvarlige for og alle deltager derudover i et af vore fagteams. Vore teams er  vigtige for  foreningens drift og rådgivning.  Udover den fast tilknyttede skovfoged – kan SMI i kraft af vore teams, tilbyde vore medlemmer medarbejdere med særlige kompetencer indenfor f.eks. juletræer, fils eller skovrejsning. Bl.a. på den måde bliver vi et attraktivt alternativ for skovejerne.  Teamsene bevirker også, at opgaverne deles mellem flere medarbejdere, som kan støtte hinanden.

Kvalifikationer

Den enkelte medarbejders kompetencer er naturligvis også vigtig. Vi ser således gerne, at vores kommende medarbejder udover de kompetencer, som er nævnt i selve annoncen udviser karakterer som

  • Forretningssans

  • Struktureret

  • Energisk

  • Udadvendt

  • Godt humør

 

Skovdyrkerforeningen Midt

Du kan læse mere generelt om foreningen andre steder her på hjemmesiden.

Vi har til huse i – og ejer – Skovdyrkernes Hus i Ry. På samme adresse har sekretariatet for De danske Skovdyrkerforeninger og Green Product A/S til huse.

Løn- og ansættelsesforhold efter nærmere aftale.

Kontakt skovrider Henrik Buhl (20 30 73 80) eller skovfoged Lars Hedegaard (40 32 20 14) for nærmere informationer om stillingen.

Send din ansøgning til Henrik Buhl på hbu@skovdyrkerne.dk senest den 22. april 2018.