Bestilling af gødning 2020

31.01.2020

Om lidt er det forår og dermed tid til gødskning af dine juletræer. Husk også at der skal indsendes en gødningskvoteberegning for det kommende år for at kunne bruge afgiftsfri gødning. Skemaet åbner 01. februar 2020 på Miljø- og fødevareministeriets tast selv-service

Vi laver igen i år samlet indkøb og distribution af Løndalgødning, som er en god organisk juletræsgødning med langtidseffekt og ekstra magnesium. Vi skal i år have din bestilling senest 28. februar for at kunne tilbyde dig de attraktive priser på Løndalgødningen – hent bestillingssedlen Initierer fildownloadhér. Vores generelle gødningsprisliste er gældende hele foråret og kan hentes Initierer fildownloadhér. Du kan også ringe til kontoret på 86 89 32 22 eller sende en mail på midt@remove-this.skovdyrkerne.dk.  Er du i tvivl om gødning, så tag fat i din skovfoged, som gerne hjælper med at få  den rigtige type og mængde bestilt.