Etablering af skov med tilskud

14.05.2020

Husk at det er nu du skal kontakte os, hvis du vil etablere skov med tilskud.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig hele vejen fra projektering, ansøgning og til plantning og pleje

Skovdyrkerne kan hjælpe dig hele vejen fra projektering, ansøgning og til plantning og pleje

Med tilskuddet til skovrejsning har du mulighed for at udvikle din ejendom og skabe mere natur og herlighed. Vi har de seneste år plantet mange skovrejsninger, og har stor erfaring i at lave skovplaner, der tager udgangspunkt i ejers ønsker med skovrejsningen og de muligheder som ligger i tilskudsordningen. Det krydrer vi med vores stærke faglige viden om skov, natur og driftsteknik,  og vores blik for mulighederne og kreative løsninger i landskabet. Vi kan også planlægge skoven med hurtigt voksende arter, så der etableres muligheder for tidlige hugstudtag.

Det er vigtigt at du tager kontakt til os snarest, hvis du ønsker at undersøge mulighederne for skovrejsning. Der skal foretages en del godkendelsesarbejde, før der kan laves en tilskudsansøgning.

Kontakt Jens Julius Larsen ( tlf: 23 99 44 45 mail:  jjl@remove-this.skovdyrkerne.dk) , hvis du vil vide mere.