Henrik Buhl stopper som skovrider i SMI

06.06.2019

Foreningens skovrider Henrik Buhl har opsagt sin stilling hos Skovdyrkerne Midt efter 32 års ansættelse.

Fratrædelsen sker med udgangen af oktober og den er helt efter Henrik Buhls eget valg, idet han ønsker at kunne prioritere sin tid på en ny måde.

Vi er i bestyrelsen kede af, at vores skovrider har valgt at stoppe i foreningen nu, selvom vi godt kunne regne ud, at tidspunktet nærmede sig. Vi er dog glade for, at Henrik Buhl har meddelt sin opsigelse i så god tid inden han fratræder. Det giver os mulighed for at planlægge ansættelse af en afløser bedst muligt.

Bestyrelsen er således allerede i gang med rekrutteringsprocessen frem mod ansættelse af en ny skovrider. Det er vores mål, at vi har en ny skovrider i funktion, når Henrik Buhl stopper. Indtil 1. november varetager Henrik Buhl som hidtil sin stilling som skovrider i foreningen fuldt ud. Det er desuden aftalt, at Henrik står til rådighed for foreningen i en periode efter hans fratrædelse.

Foreningens medlemmer vil blive orienteret, når der er nyt om ny skovrider.

  

Lars Skou Gleerup

Formand Skovdyrkerne Midt