Medlemsudflugt til Borgmesterskoven

20.08.2020

Torsdag d. 24. september kl. 16:30 er foreningen vært for et medlemsarrangement med fokus på skovdrift og herlighedsværdi. Turen går til Borgmesterskoven ved Mesing lige nord for Skanderborg.

Billede fra sidste års medlemsudflugt til Fussingø Statskovdistrikt

 

Emnerne for dagens arrangement er:

 

- Skovdyrkning på god jord. Hovedtræarten er bøg, men der er mange forskellige træarter.

- Skovveje – opbygning og vedligehold af gode veje.

- Herlighedsværdi, naturindhold, jagt og ejerglæde.

 

Der bliver tale om en gåtur på ca. 2,5 km i smukt kuperet terræn. Primært på gode veje, men mindre stier og traktorspor kan ikke udelukkes. Mødestedet er Mesinggade 10 - 8660 Skanderborg. Se også dette Initierer fildownloadkort.

 

Som afslutning på arrangementet byder foreningen på grillpølser og øl/vand. Tilmelding er nødvendig til midt@remove-this.skovdyrkerne.dk senest mandag d. 21. september 2020.