Medlemskab

Kontingent for 2017/2018 er (alle priser er excl. moms):

Grundkontingent: 705 kr. pr. aktivt medlem.

Arealkontingent beregnes særskilt for skov og for juletræer/klip med nedenstående takster:

Arealinterval
Arealtype0 - 9,9 ha10 - 49,9 ha>50 ha
Almindelig skov60 kr/ha50 kr/ha30 kr/ha
Juletræer/klippegrønt101 kr/ha65 kr/ha40 kr/ha

 Se beregningseksempel og beregningsværktøj her.

Maksimumkontingent er 9.567 kr. For ejendomme på maksimumkontingent laves en særskilt medlemsaftale.

Kontingent på 327 kr. pr. passivt medlem.

Ydelser

Kontingentet inkluderer skovbesøg, telefonrådgivning, medlemssbladet 'Skovdyrkeren', som udsendes 8 gange årligt, samt mulighed for deltagelse i temadage og udflugter.

Rådgivningshonorar

Ydelser ud over de ovenfor nævnte kontingentbetalte ydelser, faktureres efter tidsforbrug. Det er eksempelvis tilskudsansøgninger, driftplaner, certificering og andre særlige rådgivningsopgaver.

TimeprisMedlemsrabat %Medlemspris
Særlig rådgivning1.30530%910
Skovfogedindsats90520%720

Skovfogedindsats ved

længerevarende faste opgaver

79520%640

Andre ydelser:

Udvidet rådgivningspakke til juletræs- og pyntegrøntsproducenter

Den udvidede rådgivningspakke er for juletræsdyrkeren, der ønsker at have ét fast årligt rådgivningsbesøg og arbejde systematisk og veldokumenteret. I forbindelse med det årlige konsulentbesøg opdateres markkort og markplan og der laves individuelle dyrkningsplaner tilrettet den enkelte kultur. Oprettelse af markkort og markplan i MarkOnline er en forudsætning.

Pris for oprettelse af markkort og markplan (engangsudgift): 975 kr + 25 kr/ha.

Pris årligt: 3.500 kr (ud over almindeligt kontingent)

Læs mere om den udvidede rådgivningspakke i vores Initiates file downloadinformationsark.

Pyntegrøntklubben

Medlemmer af foreningen kan for 250 kr. pr. år være med i klubben, hvor der er 3-4 faglige arrangementer årligt.

Kulturabonnement

Et udvidet tilsyn med klippegrønt- og juletræsarealer. Prisen er 1.500 kr. + 150 kr. pr. ha. pr. år. Arealerne tilses 3 gange i løbet af vækstperioden. Der tilses for utøj og ukrudt. Tilklipning og vildtskader overvåges. Der laves notater ved hvert tilsyn. Eventuelle tiltag aftales med ejer. Tilsynet laves på faglig forsvarlig vis, men det er ikke en forsikring mod nævnte problemer.

Forsikringer

Foreningen tilbyder skovbrandsforsikringer og stormfaldsforsikringer, se nærmere her.

'SKOVEN'

Årsabonnement på Dansk Skovforenings månedstidsskrift 'SKOVEN' til en rabatpris, som for 2018 er 496 kr. (ekskl. moms) Samtidig modtages 'Skoven Nyt' som udsendes ca. 30 gange pr. år. Disse omtaler aktuelle emner som kurser, ny lovgivning, rummer annoncer m.v.

Skovkort, grøn driftsplan og certificering

Driftsplan bestående af digitaliseret skovkort i farver med tilhørende bevoksningsliste og tabeller over arealer for forskellige træarter og stående vedmasse - udarbejdes efter individuel aftale.

Certificering af skov efter PEFC og/eller FSC eller certificering af juletræsproduktion efter Global GAP tilbydes.

Regnskab

Der føres en konto for alle foreningens medlemmer. Aktuelle saldooplysninger, kontoudtog, og periodeopgørelser kan rekvireres i fornødent omfang. For særskilt momsregnskab med afregning til Told & Skat aftales individuel pris.