Baggrunden for PEFC og FSC certificering

En certificering kan være med til at sikre, at du holder alle afsætningskanaler åbne for dit træ i fremtidens marked. Der er en stigende efterspørgsel efter certificeret træ fra industrien og byggemarkederne. Dette skyldes blandt andet den offentlige indkøbspolitik i en række lande, herunder også Danmark. Meget tyder på, at miljøcertificering fremover kan blive en forudsætning for den attraktive adgang til markedet for gavntræ.  

Bliv PEFC og/eller FSC certificeret

Skovdyrkerne er godkendt som paraplyorganisation og kan certificere såvel efter FSC, som PEFC standarderne. Vi bygger certificeringen på vores kendskab til forholdene på egnen og din skov. Vores erfaring med driftsplanlægning og tilpassede IT-løsninger sikrer dig et godt produkt og en tidssvarende løsning.

Kontakt skovfoged Peter Sejr, hvis du vil vide mere om skovcertificering