Skovskilte

Skovejere kan få skilte til opsætning ved indgangen til private skove.

 Skiltene angiver adgangs- og ordensreglerne i skoven.

 Skiltene er gratis, og bestilles på Dansk Skovforenings hjemmeside.