Stormfald- og skovrejsningsforsikring

Skovdyrkerforeningen kan tilbyde 2 fordelagtige forsikringsordninger.

En basisforsikring mod stormfald, som kun kan tegnes i forbindelse med ejerskifte eller etablering af hel ny skov (tegningsregler – fastsat af Staten) samt en skovbrandforsikring.

Basisforsikringen mod stormfald er et tilbud til alle skovejere, mens skovbrandforsikringen alene er et medlemstilbud.

Begge ordninger administreres af skovdyrkerforeningen, som også bistår med yderligere oplysning. Tryg og Codan er de bagvedliggende forsikringsselskaber til ordningerne.

Begæring sker ved udfyldelse af et særskilt tegningsskema, som kan rekvireres hos vores administrative personale, som kan kontaktes på Åbner vindue til at sende en mailmidt@remove-this.skovdyrkerne.dk eller tlf. 86893222.