AFLYST - Workshop skovdrift og biodiversitet

08. oktober 2020 Kl. 10:00  - 15:00

Arrangør: FSC Danmark Sted: Naturcenter Hummelmosen, 8586 Ørum Djurs

Skovdrift og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger.

Vi oplever at flere af vores medlemmer, ønsker større viden om hvordan man i den daglige drift kan kombinere naturhensyn og biodiversitet, bedre i den daglige drift af skoven.

Foreningen deltager I en workshop den 8/10-2020 kl. 10-15, hvor du/I også har mulighed for at deltage. Det er FSC DENMARK der er arrangør og har taget initiativ til at flere af skovbrugets aktører deltager og diskutere naturhensyn i skovbruget.

Følgende emner vil blive berørt.

  • Skovnatur - arter og deres biotoper
  • Registreringer af nøglebiotoper
  • Introduktion til Skovcertificering
  • Udvikling af drifts- og naturplan
  • Gennemførsel af naturtiltag

Tilmelding kan ske her:  https://fscdanmark.nemtilmeld.dk/19/

Selve workshoppen finder sted med enkelte oplæg på naturcentret Hummelmosen, men vi vil primært befinde os ude under åben himmel i Ramten Skov.

I skoven vil vi med input fra oplægsholderne forholde os til ejernes behov i planlægning af driften, deres naturtiltag, skovens naturindhold, og vi vil diskutere udfordringer, dilemmaer og muligheder i en forvaltning med fokus på både skovdrift og natur.