Husk at sætte kryds ved vores medlemsarrangementer i marts måned 2020.

03.02.2020

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 afholder Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland temaaften om juletræer. Og onsdag den 25. marts 2020 kl. 17.00 afholdes temaaften omkring skovrejsning. 

Begge arrangementer afholdes i Himmerland - yderligere info følger.