Referat af generalforsamling og regionalt medlemsmøde 2019.

12.11.2019

Den 21. oktober 2019 afholdte Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland generalforsamling på Rold Storkro, hvor 32 medlemmer mødte op.

Formand Mads Lundøer Madsen og skovrider Peder Toftgaard Gregersen aflagde beretning. Samlet set har 2018/19 været et økonomisk uacceptabelt år. Især nogle læhegns-projekter har været en rigtig dårlig forretning. 

Stig Villadsen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, og istedet blev Kaj Studsgaard indvalgt til den ledige plads.

Efter generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde, holdt Flemming Sehested foredrag om DFE`s (Danish Forestry Extension) arbejde rundt i verden.