Vellykket orienteringsmøde på Rold StorKro 22. oktober 2018.

25.10.2018

Vi er meget glade for at kunne informere om, at der efter mødet på Rold StorKro, har meldt sig det nødvendige antal kandidater til bestyrelsen.

Orienteringsmøde 22.10.18.

Som bekendt meddelte Skovdyrkerforeningen Nord-Østjyllands skovrider i september, at han ved årsskiftet fratræder sin stilling for at flytte til Sverige. Siden meddelte bestyrelsen, at den ikke ønskede at fortsætte. Derfor skal der nye kræfter til.

Situationen er speciel. Derfor havde bestyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra foreningsfællesskabet, De Danske Skovdyrkerforeninger, tilrettelagt et særligt Orienteringsmøde om situationen og om en ny bestyrelses opgaver. Mødet blev afviklet i mandags den 22. oktober 2018 med cirka 30 engagerede medlemmer.

Orientering om situationen

På mødet informerede Skovdyrkerforeningen Nord-Østjyllands formand, René Tøttrup Klith, om de seneste års arbejde i bestyrelsen for at forbedre økonomien. Han forklarede også om baggrunden for hans egen og de øvrige bestyrelsesmedlemmers beslutning om ikke at genopstille til bestyrelsen på den kommende generalforsamling den 30. oktober 2018.

Herefter gav han ordet til De Danske Skovdyrkerforeninger - ved hovedbestyrelsesformand Lars Skou Gleerup og Michael Gehlert, som er skovrider i Skovdyrkerforeningen Vestjylland.

De Danske Skovdyrkerforeninger har efter aftale med bestyrelsen i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland udarbejdet en meget grundig analyse af foreningens drift, forretningsgrundlag og organisation. Analysen viser, at der er et godt grundlag for en selvstændig forening i det geografiske område - og der er et godt potentiale for yderligere udvikling. Analysen viser dog også, at der er behov for at justere på nogle centrale dele af foreningens virksomhed og organisation. De Danske Skovdyrkerforeninger har besluttet at yde konkret støtte i den nødvendige forandringsproces - både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Debat

Medlemmer, bestyrelse og medarbejdere udtrykte anerkendelse af det arbejde og den opbakning, som De Danske Skovdyrkerforeninger leverer i situationen. Nogle af de fremmødte medlemmer havde også kritikpunkter med til mødet - punkterne blev noteret til drøftelse i den videre forandringsproces.

Alt i alt oplevede vi, at medlemmerne var tilfredse med at få en grundig orientering om foreningens situation og planerne for at komme videre.

Kandidater til ny bestyrelse er fundet

Det vil uden tvivl kræve en indsats fra alle i og omkring foreningen at komme godt videre. Det gælder også en nyvalgt bestyrelse.

Vi er således meget glade for at informere om, at der efter mødet har meldt sig det nødvendige antal kandidater til bestyrelsen til opstilling på generalforsamlingen.

Vi ser derfor frem til, at så mange medlemmer som muligt vil møde op på Comwell Rebild Bakker på tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00 for at deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt!