Elektronisk Indmeldelse - Undertegnede, der er bekendt med vedtægterne, indmelder sig hermed i Skovdyrkerforeningen Nørd-Øst

  1. Ønsker at modtage flg. post pr. mail, Faktura, afregning, kontoudtog med faktura. Gebyr på 50 kr.

  2. Momsregistreret?

  3. Kontonummer i pengeinsituttet

  4. Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)

  5. Er ejendommen registreret mht. kvælstof-afgift
  6. Ønskes abonnement på ”SKOVEN” (2018: 464 kr/år + moms)
  7. Ønskes materiale vedr. stormfaldsforsikring tilsendt
  8. Ønskes materiale vedr. brandforsikring tilsendt
  9. Ønskes tilmelding til Skovdyrkernes nyhedsmail

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske via ovennævnte. Alternativt kan man udfylde vores indmeldelsesblanket som findes her . Blanketten bedes venligst udfyldt og underskrevet og returneret til vort kontor.

Priser og ydelser - satser pr. 1. juli 2018 Initierer fildownloadher.

Forretningsbetingelser Initierer fildownloadher.

Ønsker du at se vore vedtægter - skal du klikke her.

Såfremt du ønsker den trykte udgave af vore vedtægter er du meget velkommen til at kontakte os.