Energipoppel - stadig optimale tilskudsmuligheder i 2014.

Poppelplante 4 mdr. gammel - plantet på god lokalitet.
Renhold når det er bedst !

Mulighed for etableringstilskud af energipoppel på markjord - 4.200 kr/ha - eksisterer stadig i plantesæsonen 2014. Men så tyder alt også på, at det er slut. Sidste ansøgning bliver 23. april 2014, så går man med tanker om en energiskov, skal den indeholdes i kommende års markplaner.

Skovdyrkerne har ud fra 25 års erfaring med popler i skov udviklet en dyrkningsmodel for popler på markjord, som nu efter de første sæsoner har vist sig sikker og velfungerende. Hemmeligheden ligger primært i rigtig valg af planter og areal, kvalitetsbevist planteproces samt en intensiv renholdelse de første to år. Holder man sig til de få - men vigtige principper - er det realistisk at gå rundt i mandshøj skov allerede samme efterår, som planterne er sat.

Et typisk forløb for en poppelplantning er:

· Projektering og plantebestilling vinter 2014.

· Forberedelse af arealer i tidlig forår, så snart marken kan bearbejdes. · 23. april 2014 - indsendelse af enkeltbetalingsskema med ansøgning om relevante tilskud

· Plantning i maj/juni.

· Juni 2014 - indsendelse af dokumentation for plantning.

· Over sommeren og det tidlige efterår renholdes arealet for ukrudt. Der findes flere modeller afhængig af poppelplanterens maskinpark, tid og tegnebog.

· Forår sommer 2015 fortsættes renhold i det omfang det er nødvendigt og der er plads for planterne.

· Høst af popler skal ske senest 10 år efter plantning. Poplerne vil da skyde fra roden, og der kan laves endnu en omdrift uden omkostninger til plantning.

Har poppelplantning din interesse kan du kontakte skovdyrkerne på 86 44 73 17 og få henvist din lokale skovfoged.