Som medlem af Skovdyrkerforeningen kan man til rabatpris tegne et årsabonnement på Dansk Skovforenings månedsskrift "Skoven". Samtidig modtages "Skoven Nyt" - et nyhedsbrev med aktuelle emner.

Pris for 2013 er kr. 416,00 excl. moms.