Bliv medlem af Øerne nu - og få et gratis konsulentbesøg

Når du melder dig ind hos Skovdyrkerforeningen Øerne, bliver du medlem af en forening med en stærk forankring i dit lokalområde.

Vi har en egen bestyrelse, en egen økonomi og et dygtige fagfolk , der er kendt med de lokale forhold.

En indmeldelsen bliver ofte begyndelsen til et varigt samarbejde, til glæde for ejer og skov.

Vores alsidige og brede faglige fundering betyder at din fremtidige skovfoged ikke står alene men altid kan trække på funktionsspecialister fx indenfor flis, råtræ, juletræer mv., som kan hjælpe ham ved konkrete udfordringer og om hele tiden holder ham opdateret om nyeste viden inden for dyrkning, tilskudsordninger, ny lovgivning mv.

Udfyld derfor nedenstående skema og få dit første rådgivningsbesøg.

Eller udfyld indmeldelses blanketen nedenfor - klik på billedet for at hente den.

INDMELDELSESBLANKET til Skovdyrkerne Øerne