Entreprise

Skovdyrkerne kan løse alle de almindeligt forekommende opgaver i skoven og det åbne land, når det har noget med træer at gøre. Faktisk kan vi også løse nogen at de mindre almindelige udfordringer. Vi kan skove træet, køre det ud, flise den dårlige del af det. Vi kan rense dine grøfter op, anlægge en ny sø og reparere dine skovveje. Så planter vi naturligvis gerne dit læhegn eller dine skovkulturer. Vi kvalitetssikrer entreprenørernes arbejde for dig og skaffer maskinerne til den rigtige pris. Vi tilrettelægger fra start til slut og sørger for logistik, tager hensyn til vind og vejr når arbejdet tilrettelægges, så slid og eventuelle skader minimeres.

Skal vi løse opgaver for dig i skoven, store som små, eller udenfor skovdiget, så kontakt vort kontor i Sorø på tlf. 57865460, eller på Fyn tlf. 62624747, og bliv henvist til den lokale skovfoged.

Skovdyrkerne så har du fagfolkene på din side