21.12.2017 - Øerne

Fagligt engageret skovfoged/skovfogedassistent søges til Skovdyrkerne Øerne

Er du en pligtopfyldende, god kollega, og har du en god faglig ballast - så har vi et spændende skovfogedjob til dig i et af Danmarks bedste teams. Læs mere...

19.12.2017 - Øerne

Ny skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne

Den 1. januar 2018 tiltræder Jakob Nielsen, som ny skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne. Her skal han overtage skovparten på det nordøstlige Fyn efter skovfoged Børge Nissen, som har søgt nye udfordringer. Læs mere...

Ved skovning i en parcelskov holdes nøje regnskab med, hvilke af de skovede effekter, der ejes af de enkelte parcelejere, der er med i skovningen. Her er det Lars Olsen ved askestammer, der er mærket med hans initialer. Bagest ses parcelejer Poul Erik Larsen (tv.) og skovfoged Jens Rasmussen. Foto: Einar Bo Thomsen.
04.12.2017 - Øerne

En parcelskov - sådan kan det gøres

Skovdyrkerne favner alle skovejere, store som små, og alle uanset ejerforhold. Nogle skove er parcelskove, hvilket kan være en særlig udfordring for en effektiv skovdrift. Her dog et eksempel fra Skerne Skov på Falster, som er beskrevet i en artikel i LandbrugsAvisen og som viser, at det kan godt lade sig gøre med et samarbejde på tværs, når man har en god rådgiver.Læs mere...

Generalforsamling for Skovdyrkerforeningen Øerne 2017 blev afholdt i Sorø. Foto: LandbrugFyn
08.11.2017 - Øerne

Generalforsamling 2017: Stor deltagelse og stort engagement

Generalforsamlingen i Skovdyrkerforeningen Øerne den 24. oktober i Sorø var præget af engagement og mange relevante spørgsmål til bestyrelse og ledelse. Beretning, regnskab og bestyrelsens kontingentforslag blev godkendt.Læs mere...

29.10.2017 - Øerne

Møde om geoparker på Sydfyn

Organisationen Naturturisme indbyder den 13. december skovejere og landmænd og deres organisationer til et symposium om geoparkerLæs mere...

Viser resultat 31 til 35 af 84