Ny udgave af Skovdyrkeren på hjemmesiden

14.10.2020

Skovdyrkeren nr. 70 er nu lagt på vores hjemmeside. God læselyst

Nyeste nr. af Skovdyrkeren øerne er ude nu

Klik på billedet eller her for at læse Skovdyrkeren nr. 70

Denne gang skriver Skovdyrkeren blandt andet om et midtjysk par, som er i gang med at omdanne en landbrugsejendom til en skov- og natur-ejendom. Der bliver rejst skov og etableres helårsgræsning med mere. Skovfogeden er Thomas Nygaard Kristensen, Skovdyrkerne Midt.

Skovdyrkeren har også været på besøg hos Kim Holst. Han er oberstløjtnant i Flyvevåbnet og tidligere F16-pilot. Han har kastet sig over skovterapi og ser store muligheder i det. Han har uddannet sig indenfor feltet ved siden af sin karriere i Flyvevåbnet.

Derudover giver skovfoged Ulrik Kragh Hansen gode råd, tips og tricks til udrensning af birk i rødgrankulturer.

Fra nytår bliver dit blad digitalt

Fra nytår 2020/21 udkommer Skovdyrkeren Øerne kun elektronisk. Læs bladet på din PC, tablet eller smartphone. Søg i alle artikler her