Steffen A. Jørgensen

Steffen A. Jørgensen

Skovfoged

Mobil 61 20 51 58
saj@remove-this.skovdyrkerne.dk

Geografi

Bornholm

Funktionsansvar

Pyntegrønt og skovdyrkning

Baggrund

Ansat i Skovdyrkerforeningen siden 2007.

Uddannet landbrugstekniker og skov- og landskabsingeniør.

Har været ansat i Bornholms regionskommune i 2 år som sagsbehandler

indenfor natur, miljø og landbrugssager.