Nøgletal

  • Foreningen har ca.1200 medlemmer med et samlet skovareal på ca. 20.000 ha
  • Den samlede omsætning i regnskabsåret 2015/2016 var ca. 185 mio. kr.
  • Foreningen solgte 20.000 m3 løvtræ, 37.000 m3 nåletræ, 150.000 m3 flis og energitræ,
  • 300.000 juletræer og 1.200 ton pyntgrønt