Natur og vildt – Skovdyrkerrådgivning

For rigtig mange lodsejere er synet af en flok agerhøns, råvildtet i skovbrynet eller den høje fasan lidt bag haglbøssens sigtekorn et positivt bidrag til livskvaliteten. Og handler det om natur og vildt, kan man gøre rigtig meget for livskvaliteten hjemme på matriklen. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad man gør.

Vi har samlet og udarbejder løbende artikler om natur og vildt (se mere på Dyrkningsinfo)

Beplantning er et af de væsentligste virkemidler. Det kan være læhegnet, remisen, krattet ned til vandhullet, store enkelt træer i markhjørnet eller bevoksningen på et fortidsminde for blot at nævne noget.

Skovdyrkerne giver gerne et tilbud på at lave en remise, en ny skov, et læhegn eller vandhul.

Beplantningen kan kombinerede mange formål, som alle gavner fauna og flora. Frugtbærende træer og buske er et supplement til mange dyrs føde ikke mindst om vinteren. Læ, dækning og nattesæde til jagtbare arter eller blomster til bierne er andre af vedplanternes støttefunktioner.

Skovdyrkerne tilbyder at udarbejde biotopplaner for de der ønsker at udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne per hektar. Vi gør det på timeløn.

Skovdyrkerne tilbyder den påbudte årlige justering af biotopplanen til et fast beløb efter aftale.

Hertil kommer det æstetiske og glæden når hegnene blomstrer i et hvidt brus på skift hen over foråret, senere fulgt af efterårsfarverne på løvet, og endelig nåletræernes grønne skær om vinteren.

Skovdyrkerne tilbyder et årligt inspirationsbesøg og tjek af ejendommens natur indhold. Vi gør det på timeløn.

Natur og vildt siden redigeres af vores to skovfogeder, der begge er uddannede vildtforvaltere og har stor praktisk erfaring med både udarbejdelse af biotop- og naturplaner og anlæg for naturen og vildtet.

Vil man følge med i lovgivning, jagtlejens udvikling og tilskudsmuligheder til alt fra læplantning, mulighed for etablering af vandhuller og udsætningsregler, er det her man kan finde det nyeste. Vil man vide noget om dyrkning af krebs eller skabelse af optimale vilkår for agerhøns er der også inspiration at finde.  

 

 

Skovdyrkerne udarbejder gerne en naturplan for hele ejendommen så ejer glæden optimeres. Vi gør det på timeløn.

Vi er alle forskellige og har forskellige ønsker og drømme. At arbejde med naturen og vildtet på sin ejendom er derfor en meget individuel sag. Er det primære formål at få point nok i biotopplanen til at kunne udsætte den mulige mængde fuglevildt, at skabe den bedste oplevelse omkring forårets bukkejagt, at fremhæve en udsigt, at lukke et indkig eller ...?

Interesseret i noget af ovenstående så kontakt vores kontor på tlf 62624747 eller mail oer@remove-this.skovdyrkern.dk