Rådgivning om skovrejsning

Hvem drømmer ikke om at kunne skabe sin egen skov? Begynde helt fra bunden. Selv fastlægge hvilke træarter, der skal dyrkes. Hvilke landskabsformer der skal fremhæves med beplantningen, og hvilken udsigt der skal være fra stuevinduet.

Skal fokus være på træproduktion, eller skal juletræer også indgå i overvejelserne? Hvad med jagten?

Og hvordan skal infrastrukturen være? Hvordan skal man komme rundt i skoven til fods, med maskiner og lastvogne?

Er der mulighed for at etablere et vådområde, en sø, er der behov for grøfter? Hvor meget kan og vil du selv deltage i det praktiske omkring skovrejsningen?

Hvis du har landbrugsjord til rådighed, er det absolut muligt for dig også at blive skovejer. Eller hvis du er det i forvejen, så at blive en skovejer med en større skov.

Det offentlige yder endda tilskud til skovrejsning. Tilskuddet er afhængigt af skovens design, og hvor den er placeret. 

Kontakt vores kontor på Fyn tlf. 62624747 eller i Sorø tlf. 57865460 og få anvist en skovfoged, der kan hjælpe dig på vej.