Kort og driftsplaner

Grundlag for at træffe de rigtige beslutninger - også på lang sigt

Driftsplanen er en vigtig del af ejerens beslutningsgrundlag for den daglige drift. En driftsplan skal tilgodse mange hensyn heriblandt sikre, at de rette langsigtede beslutninger bliver truffet. Planen sammensættes efter dine ønsker og udarbejdes på baggrund af dit driftsformål og ønsker for skoven.

Ved at udarbejde en status af skoven får vi et indtryk af "hvor er skoven idag" og igennem driftsplanlægningen beskriver vi sammen "hvor skoven skal hen" mht. træartsfordeling, arealandvendelse, aldersklasse fordeling, vedmasseniveau, hugstfølge etc.

Skovkort og bevoksningsliste

En central del af driftsplanlægningen er skovkortet og bevoksningslisten. Skovens bevoksninger og evt. tilgrænsende natur- og landbrugsarealer kortlægges og arealerne opgøres. Kortet giver således et godt overblik over ejendommen. Kortet er et nyttigt redskab i den daglige drift til kommunikation med vognmænd, entreprnører, jagtlejere etc. Et farvelagt kort over hele ejendommen kan også pynte som "billede" på vægen.

Indholdet tilpasses dit behov og dine ønsker

En driftsplan kan indeholde meget andet en skovkort og bevoksningsliste. Herunder er et udpluk af mulighederne listet op:

  • Jordbundskortlægning
  • Plan for hugst og gentilplantning
  • Kortlægning af natur- og kulturhistoriske værdier
  • Plan for natur- og kulturhistoriske værdier
  • Plan for udvikling af jagtlige muligheder på ejendommen

En driftsplan - et skridt på vejen til at få skoven certificeret

Med en driftsplan indeholdende de rette moduler i hånden er du hjulpet godt på vej i processen til at blive certificeret.

Hvis det har vakt din interesse er du velkommen til at kontakte vores forstfuldmægtig Rasmus Gregersen på tlf 25554201 mail rgg@remove-this.skovdyrkerne.dk eller skovfoged Stefan Petersen på tlf 23423382 mail spe@remove-this.skovdyrkerne.dk for nærmere information.