Skovejendomme som sælges og som søges til gode købere

Der kommer til stadighed henvendelser fra medlemmer og andre læsere af hjemmesiden, der er interesseret i at købe eller sælge skov- og natur-ejendomme.

 

Herunder bringes en opdateret liste, og husk at både medlemmer og ikke medlemmer kan henvende sig til Per Christensen (telefon 6362 1673) for nærmere oplysninger.

Her findes et oversigtskort over udbudte ejendomme.

Udbydes Thumbs Up

 

 

Pris-niveau

Beliggenhed

Størrelse

Beskrivelse

1,1 mill

Sydlige Midtfyn

6,2 ha

Fredskov uden landbrugspligt

650.000Bredholt ved Arreskov Sø4,3 haSkov og ager uden landbrugspligt og uden fredskovspligt

0,1 - 2,0 mill

Skalbjerg mellem Vissenbjerg og Tommerup

 

1,0 - 5,3 ha

Naturejendom, skov og mose


??

Andel af stranding på Tåsinge

13,46 ha
Det er en helpart på 13,46 ha ud af et samlet areal på 121,13 ha.
Der er indtægter på ca. 36.000 kr pr part pr. år i form af ha tilskud og miljøstøtte ordning.
Arealet afgræsses om sommeren.
Store naturoplevelser og herligheds-værdi
4,9 millLandejendom med skov ved Aarup
28,5 ha
Gennemrenoveret landejendom med skov, mark, eng og å

12,5 mill

Jordløse Bakker

41,3 ha

Skov med hus uden bopælspligt

 

 

 

Eftersøges

Pris-niveau

Beliggenhed

Størrelse

Beskrivelse

6-700,000Fynca 5 ha

Ikke landbrugspligtig, friluftsliv og lidt brænde-produktion

Fyn, Sjælland eller Lolland-Falster

100 - 500 ha

God skov, men også gerne med landbrugsjord og bygninger

 ½ - 2 mill

sydvestlige fjerdedel af Fyn

10 - 30 ha

skov og jagt uden landbrugspligt

1-200.000

Stenstrup egnen

 

skov med eller uden landbrugspligt

2½-3½ mill

Fyn

 

Skov og natur

5 - 6 mill

Fyn

Skov, natur eller skovrejsning med beboelse

 

Midt-Fyn

5 - 10 ha

Skov, mose, natur, jagt

op til 4 mill

Midt-Vest Fyn

op til ca 40 ha

Skov og natur

1,5 - 3 mill

Midtfyn

minimum 5 ha

skov evt med jord og hus

2-300.000

Svendborg egnen

 

evt skovrejsningsjord

 

Svendborg egnen

minimum 5 ha

god jagt

100-750.000

Sydfyn - gerne Langeland

1 - 10 ha

helst løvskov

600-700.000

Vestfyn

 

 

 

Fyn

op til ca 50 ha

god jagt

2-3 mill

max 30 km fra Odense

20-40 ha

uden landbrugspligt, gerne med vand

ca 600.000

Midt- Sydfyn

5-10 ha

jagt, skov og natur

ca 650.000

Midt- Sydfyn

5-10 ha

skovbrug og natur -ikke nødvendigvis jagt

 

ved vandet

uden betydning

skov med hus (stand mindre væsentlig)

Nord(vest)fyn

mindre skov uden landbrugspligt

350 - 500.000

nær Morud

5-8 ha

skov