Når man dyrker sin skov, er man med til at forme landskabet. Og man skaber levevilkårene for mange dyre- og plantearter.

De værdier kan alle nyde, hvad enten man går på jagt, fælder træer, planter nyt, leger skjul med børnene eller blot nyder skovens ro. Samtidig er man med til at skaber værdier til byggeri, industri og eksport.