Overvejer du en certificering af din skov?

En certificering kan være med til at sikre, at du holder alle afsætningskanaler åbne for dit træ i fremtidens marked. Der er en stigende efterspørgsel efter certificeret træ fra industrien og byggemarkederne. Dette skyldes blandt andet den offentlige indkøbspolitik i en række lande, herunder også Danmark. Meget tyder på, at miljøcertificering fremover kan blive en forudsætning for den attraktive adgang til markedet for gavntræ.  

Bliv PEFCTM og/eller FSC® certificeret

Skovdyrkerne Øerne er godkendt som paraplyorganisation - den mest udbredte danske skovcertificeringsordning - og vi kan derfor certificere din skov. Vi bygger certificeringen på vores kendskab til forholdene på egnen og din skov. Vores erfaring med driftsplanlægning og tilpassede IT-løsninger sikrer dig et godt produkt og en tidssvarende løsning.

Hvad indebærer en certificering?

En certificering er en dokumentation for, at skovdriften er bæredygtig og tager hensyn til miljø, natur og publikum samt til eventuelle ansattes vilkår.  Efter en certificering har man lov til at mærke sine skovprodukter med det grønne PEFC-logo. 

Krav til certificering

PEFC og FSC har opbygget Skovstandarder, der fastlægger kravene til driften for skove der er certificerede. Certificeringen forudsætter, at man underlægger sig disse standarder og det forudsættes, at skovdriften langsomt går i retning af:

 • Mere selvforyngelse,

 • Flere blandingsbevoksninger,

 • Større andel hjemmehørende træarter,

 • Mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider,

 • Mindre grad af jordbearbejdning,

 • Mere efterladt dødt ved i bevoksningerne

 • En del af skovarealet helt friholdt for indgreb eller pasning ’urørt skov’

Man kan godt dyrke juletræer i en PEFC certificeret skov. Men det forudsætter en ’miljøforsvarlig brug af pesticider og gødning’, som der står i standarden. Juletræerne kan dog ikke sælges med et PEFC-mærke.

Fordele ved certificering

 • Markedsadgang

 • Dokumentation af skovdriften

 • Klar formulering af skovens driftsformål

 • Varig registrering af vigtige data fra driften

 • Oplysningerne samles i filer i vort planlægningssystem samt i en særlig Skovhåndbog, der udarbejdes for hver certificeret skovejendom.

Kontakt Forstkandidat Rasmus Gregersen hvis du vil vide mere om skovcertificering.