Rådgivning om skovrejsning

Hvem drømmer ikke om at kunne skabe sin egen skov? Begynde helt fra bunden. Selv fastlægge hvilke træarter der skal dyrkes. Hvilken udsigt skal der fremhæves med beplantningen, og hvilken skal der være fra stuevinduet.

Skal fokus være på træproduktion, er juletræer noget der skal indgå i overvejelserne, jagten, infrastrukturen?

Hvordan skal man komme rundt i skoven til fods, med maskiner og lastvogne? Er der mulighed for at etablere et vådområde, en sø, behov for grøfter? Hvor meget kan og vil jeg selv deltage i det praktiske omring skovrejsningen?

Har man jord til rådighed, er det absolut muligt at blive skovejer, eller hvis man er det i forvejen, så at blive en større skovejer målt på areal. Det offentlige yder endda tilskud til skovrejsning. Tilskuddet er afhængigt af skovens design og hvor den er placeret. Se mere her.

Kontakt vores kontor på Fyn tlf. 62624747 eller i Sorø tlf. 57865460 og få anvist en skovfoged, der kan hjælpe dig på vej.