Alt i naturen følger en årsrytme. De fleste aktiviteter er derfor årstidsafhængige. Det bedste tidspunkt for selve udførelsen kan som regel fastlægges ganske nøje. Noget andet er den planlægning, der går forud. Her opsummeres de næste par måned

Januar måned i skoven...

 • Der skoves, køres ud og flises, når vejret tillader det. I vintermånederne kan træet godt ligge en rum tid uden at tage skade. Det er afgørende, at træet er korrekt aflagt. Dette afhænger af, hvilken træindustri, der køber det. Hav styr på det, inden saven startes, eller maskinen sættes i gang.
 • Hvis der kommer sne, skal veje med klarmeldt træ og flis være farbare – det er dyrt, når lastbiler kører forgæves.
 • Tjek hegnene løbende. Ved skovning falder der nemt en gren ned på et hegn. Også tung sne kan få hegn til at vælte. Høje faste driver kan virke som springbræt for vildtet.
 • Vinterens skovning og udkørsel kan være hård ved infrastrukturen. Det er nu, man skal tage beslutning om, hvor og hvornår der skal repareres vej og renses grøfter op.
 • Færdiggør forårets planteplaner og reserver planterne.

... i juletræerne...

 • Når de sidste juletræer er ude af kulturerne, ryddes der op for efterladt net og paller. Indhegninger tjekkes for klovbærende vildt og leddene lukkes. Nødvendige reparationer af hegn udføres samtidig.
 • Maskinerne rengøres og vinterklargøres.
 • Klippebevoksninger stammes op. Nødvendige udtyndinger udføres med maskine. Der er for tiden god afsætning på afkortede effekter og flistræ.
 • Grenknusning af kulturer, som afvikles, kan med fordel gøres på tør eller frossen jord.
 • Er der ikke sne, kan de øvrige kulturer saneres. Graner, som aldrig kan vokse sig til et juletræ, skal fjernes eller stammes op til topknop. Det skaber plads til de resterende træer, og kulturerne præsenterer sig bedre efter sanering.
 • Opfrisk din viden ved at deltage i kurser: Opfølgningskursus for sprøjteførere, førstehjælp, ADR m.m.
 • Husk, at få synet dine sprøjter til plantebeskyttelse.

... og hos vildtet

 • Kig de levende hegn efter i sømmene. Er det tid til at fjerne ammetræer eller tynde i bestandstræerne? Skær eventuelt en del af buskene ned til 20-40 cm, så de kan skyde igen og danne en tæt fodpose. Efterlad afskæringerne som kvasbunker, da det begunstiger insekter og svampe, hvilket er en del af livsgrundlaget for småvildtet.
 • Benyt eventuel frost til at få slået vegetationen ved våde huller og på fugtige vildtagre. Fjern også gerne træer, der står for tæt på små vandhuller, for at skabe mere lys og dermed give bedre vækstmuligheder for ny vegetation.
 • Det er vigtigt at sikre, at der er foder i tønderne og på foderpladserne. Tjek konstant og fyld op.
 • Hjortevildtet er i dvaletilstand og bør ikke forstyrres.
 • Ræven er på frierfødder i denne tid og derfor aktiv i hele sit revir. Sæt rævefælder ud og tjek dem hver dag. Har du rævegrave, er det tid af få reguleret bestanden, og i denne tid er det muligt at træffe ræven hjemme.
 • Hvis vinteren bliver hård, bør du skove lidt løvtræ og lade toppene ligge, så dyrene kan få glæde af knopper og bark.