Alt i naturen følger en årsrytme. De fleste aktiviteter er derfor årstidsafhængige. Det bedste tidspunkt for selve udførelsen kan som regel fastlægges ganske nøje. Noget andet er den planlægning, der går forud. Her opsummeres de næste par måned

Juli måned i skoven...

 • I tørre somre kan ukrudtet, særligt græsset, give nyplantede træer en alvorlig konkurrence om vandet, så renholdelse er meget vigtig. Afskærmet Roundup-sprøjtning er velegnet de fleste steder.
 • Få sat hegn om de arealer, der skal tilplantes i august, og sørg for, at de er frie for ukrudt.
 • Start på sommerskovningerne i løvtræ. Barken sidder løst, så prøv at nøjes med afdrifter.
 • I juletræerne kan gødskes i forbindelse med afskærmet Roundup-sprøjtning. Alternativt kan bladgødskes med egnede midler.
 • S-toppe og andet skævt i juletræernes topkrans rettes op.
 • Spor klippes og kulturerne pudses af, så de fremstår indbydende til juletræskunderne.
 • Ældre klippegrøntkulturer gødes med NPK under zonen med grene.
 • Bekæmpelsen af galmider og snudebiller følges op.
 • Fasanerne sættes ud. I den første tid er det meget vigtigt med regelmæssige tilsyn.
 • Der må reguleres rævehvalpe fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
 • Man kan stadig nå at etablere vildtagre. På stubmarker, som først tilsås igen til foråret, kan der f.eks. etableres striber med olieræddike og honningurt, der både gavner vildtet og fungerer som efterafgrøde. På vintersædsmarker kan næste sæsons vildtstriber etableres allerede i sensommeren. Holder man sig inden for nogle få simple regler, bevares grundbetalingen på arealet, og vildtageren er da kun en mindre omkostning – men med stor effekt

... og ved skrivebordet

 • Overvej, hvordan eventuelle selvforyngelser i bøg skal gribes an, og hvordan efterårsplantningerne skal afvikles. 
 • Tjek deadlines for tilskudsansøgninger
 • Sommerskovninger og pleje af remiser og hegn skal planlægges nu.
 • Planter til sensommer- og efterårsplantning skal bestilles.

... i juletræerne og grøntet...

 • Nordmannsgranens topskud stopbehandles med det valgte kemiske produkt. Producenter går ofte efter topskud med slutlængde på 30 cm. Så hold øje med strækningsvæksten.
 • Ultimo juni kan der udsprøjtes specielle bladgødskninger på nålene. Spørg din skovfoged til råds.
 • Når skuddene er tilpas hærdede, kan der igen køres med rækkegående maskiner i de ældre kulturer med afskærmet Roundup og gødning.
 • Nobilis klippebevoksninger gødes, når skudstrækningen er tilendebragt i juli.
 • S-toppe og andre uregelmæssigheder rettes med pinde, grenrettere og lignende.
 • Galmideangreb kan forekomme hele sommeren, så tjek træerne og sprøjt med svovl efter behov. Undgå det i meget varmt vejr og høj sol.
 • Juletræskulturer klargøres til fremvisning: Slå sporene, buskryd ukrudtet, fjern fuglepinde og lav prøvemarkering.
 • Sidst i august skal der farvegødskes ved bredsåning