Alt i naturen følger en årsrytme. De fleste aktiviteter er derfor årstidsafhængige. Det bedste tidspunkt for selve udførelsen kan som regel fastlægges ganske nøje. Noget andet er den planlægning, der går forud. Her opsummeres de næste par måned

November måned i skoven...

 • Det er plante- og skovningstid og ofte meget vådt, så pas på ikke at få lavet for mange skader på skovbunden.
 • Hvor der ikke er hegn om kulturerne skal der måske smøres med vildtafværgningsmiddel.
 • Bøgen har smidt sine bog, en let harvning til at dække dem vil forbedre fremspiringen.
 • Skovbryn og læhegn skal plejes ellers dør busklaget, og bundlæet forsvinder. Der kommer græs i de bagvedliggende produktionsbevoksninger. Der kan ofte køres på de tilstødende afhøstede marker.
 • Skovningerne er begyndt, og med et `normalt-vådt´ efterår, bør indsatsen på de lidt sværere jorde prioriteres.
 • Manuel skovning af stort løvtræ kan man foretage næsten uanset vejret.
 • Skovningsmaskinerne har et lavere marktryk og laver færre dybe hjulspor end udkørselsmaskinerne og terrængående flishuggere. I vådt føre bør flishugning i bevoksningerne og udkørsel udskydes. Fokusér på at hugge flis af det, der er kørt til læggepladserne. Fortsæt manuel skovning og maskinskovning.
 • De sidste planter skal i jorden.
 • Det sidste brænde køres hjem hurtigst muligt.

I juletræerne og klippegrøntet

 • Bredsprøjtning med Roundup i nordmannsgrankulturer kan stadig være aktuelt grundet den forlængede vækstsæson. Skudmodning bør være afsluttet. Sprøjt ikke over salgsklare træer.
 • Det er højsæson for klip af nobilis og nordmannsgran til løbende leverancer. 
 • Kundemærker kommer på de sidste juletræer og de sidste kontrakter laves.
 • Planlægning af sæsonafvikling i juletræer.
 • Sidste test af maskiner og grej til forestående juletræssæson, så det hele er driftssikkert.
 • Fældning af juletræer i takt med leveringsterminer i hel november. Det er en fordel at lade træerne ligge og ”gasse af” i et par dage inden de nettes og palleteres.
 • Spænding om hvordan eftermarkedet for juletræer bliver.

I vildtet

 • Jagten er for alvor i gang og vinteren nærmer sig. Vildtplejen foregår derfor i felten med riflen og foderspanden.
 • For hjortevildtet gælder det om at sørge for en passende afskydning. Man kan med fordel lægge hovedvægten af afskydningen på dyr i yngre aldersklasser.
 • I større skove bør dele af skoven holdes fri for jagt, så vildtet har steder med ro – gerne områder med vildtagre og tykninger. I områder med mange vildtskader kan man dog sørge for et højt jagttryk, og herved styre vildtets adfærd – til glæde for både skovejeren og vildtet.
 • Fodring af hjortevildtet bør være i gang. Formentlig søger vildtet endnu ikke foderet så meget, men bliver det vinter, er det vigtigt, at vildtet er vænnet til. Skift ikke fodermiddel hen over vinteren. Husk, at hjortevildtet er drøvtyggere og har behov for struktur i foderet, så supplér med roer eller kraftfoder med stråfoder som hø eller wrap.