Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Skovdyrkernes 1500 år gamle egetræ gror godt

01.09.2016

Som bekendt var alle vores 5000 medlemmer inviteret til Munkebjerg i foråret for at fejre 75-året for samarbejdet mellem foreningerne. Over 300 tog imod invitationen og mødte op i strålende solskin til hyggeligt samvær med naboer, kolleger, skovfogeder mv.

Afkommet af kongeegen, som Skovdyrkerne plantede den 14. april i år, gror godt ved siden af stenen, som blev sat samme dag.

Dagen startede med professor Erik Kjærs foredrag om det meget aktuelle emne ”Hvad skal vi plante fremover med de forventede klimaændringer”. Med Erik Kjærs formulering bliver fremtiden kun vildere, vådere og varmere, og Kjær gav mange interessante indspark til det alvorlige emne på en både underholdende og livlig måde. Fremtidens klima stiller krav til de træer, der skal vokse op i det nuværende klima, men skal klare sig i hele det 21. århundrede. En række nye arter skal prøves,og flere af dem, vi hidtil har bygget vort skovbrug på, må langsomt udfases. En PowerPoint med Erik Kjærs foredrag kan fås ved henvendelse til Sekretariatet.

Derefter præsenterede skovrider Karsten Raae sin nyebog: ”Skovdrift med begge hænder – og omtanke”. Det er en praktisk håndbog, som i ord og billeder beskriveralle skovdyrkningens faser. Bogen kan bestilles på Skovdyrkernes webshop www.skovdyrkershop.dk.

Skovrider Ulrik Nielsen, Fyn, præsenterede jubilæumsstenen– placeret udenfor indgangen til Munkebjerg. Han tog i sin tale udgangspunkt i Grundloven og i respekten for den private ejendomsret. Jubilæumsstenens tekst ”År går, sten står, træer gror, folk bor” udlagde han således: Hvor træer gror, bor der også skovejere – stenen symboliserer dels jorden og vækstgrundlaget for træerne og dels vores foreninger, som også er der, når de træer, vi planter i dag, engang skal høstes.

Direktør Nils Sættem, Kong Frederik d. VIIs Stiftelse, som havde doneret et afkom af kongeegen, fortalte om træets historie og forklarede også, hvorfor afkom af træet ikke er kommercielt tilgængeligt. Derefter plantede formændene fra de 6 foreninger træet. Som heldigvis gror godt, som det ses af billedet – ligesom Skovdyrkerne.

Herefter var der jubilæumsbuffet og taler, som rundede den festlige dag af. På vores hjemmeside kan du finde en kort film om hele arrangementet, samt mange hunderede billeder fra dagen.

Vi takker for opbakningen og glæder os til næste jubilæum om 25 år, hvor vi så kan se på, hvordan det går med klimaændringerne, og hvor meget vores eg har vokset.