Hvem er Skovdyrkerne?

Skovdyrkerne er et landsdækkende tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur.

Vi arbejder med alle opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til administrationen af store ejendomme.

De fleste af vore kunder er medlemmer af en af vore fem lokalforeninger. Gennem et medlemsskab udtrykker begge parter ønsket om et langvarigt samarbejdsforhold. Men medlemsskab er ingen betingelse for et samarbejde.

Skovdyrkerne tilbyder rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt- og naturpleje
Skovdyrkerne tilbyder rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt- og naturpleje

Hvad laver Skovdyrkerne

Skovdyrkernes hovedprodukt er rådgivning, men vi står for alle faser fra planlægning, over udførelse til opfølgning og pleje. Herudover handler vi med samtlige skovprodukter fra flis til kævler, fra planter til gødning og kemikalier.

Arbejdet foregår altid på kundens betingelser, og der skræddersys altid en lokal løsning.

 

Hvem er Skovdyrkerne

Skovdyrkernes værdigrundlag

Vores grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at han får de rigtige ydelser til den rigtige pris. Se også under idégrundlag.

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har arbejdet for dansk skovbrug i 110 år, og vi regner med at være her de næste 100 år også.

Hovedbestyrelsen er Skovdyrkernes højeste myndighed

Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger. Det gør den ved at fastlægge den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrkerforeninger.

Hovedbestyrelsen skal derudover gennem Sekretariatet bistå de lokale skovdyrkerforeninger i deres arbejde, herunder ved at levere tjenesteydelser til disse, og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse.

Hovedbestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer - ét medlem valgt af repræsentantskaber i hver af de 5 regioner. Herudover har hovedbestyrelsen tilknyttet en repræsentant for skovridergruppen og en repræsentant for markpersonalet.

Formand Lars Skou Gleerup, region Midt - 86995958 eller stensgaarden@remove-this.gmail.com

Øvrige medlemmer er:

Næstformand Frede Andersen, region Syd - 75 82 23 92 eller frede.b@remove-this.andersen.mail.dk     

Jørn Bertelsen, region Vestjylland - 25 55 07 64 eller jb@kidbaek.dk

Mads Lundøer Madsen, region Nord-Østjylland - 22 51 34 21 eller lundoeer@remove-this.gmail.com

Jes Lützhöft, region Øerne -  44 48 45 45 eller jes.lutzhoft@remove-this.gmail.com 

Tilknyttet funktionær er:

Forstfuldmægtig Katrine Bang Hauberg, Skovdyrkerne Vestjylland - 51 55 71 96 eller kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Skovdyrkernes Årsberetning