Hvem er Skovdyrkerne?

Skovdyrkerne er et landsdækkende tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur.

Vi arbejder med alle opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til administrationen af store ejendomme.

De fleste af vore kunder er medlemmer af en af vore fem lokalforeninger. Gennem er medlemsskab udtrykker begge parter ønsket om et langvarigt samarbejdsforhold. Men medlemsskab er ingen betingelse for et samarbejde.

Skovdyrkerne tilbyder rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt og nat
Skovdyrkerne tilbyder rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt og nat

Hvad laver Skovdyrkerne

Skovdyrkernes hovedprodukt er rådgivning, men vi står for alle faser fra planlægning, over udførelse til opfølgning og pleje. Herudover handler vi med samtlige skovprodukter fra flis til kævler, fra planter til gødning og kemikalier.

Arbejdet foregår altid på kundens betingelser, og der skræddersys altid en lokal løsning.

Læs mere om vores tilbud til dig i vores webfolder her:

 

Hvem er Skovdyrkerne

Skovdyrkernes værdigrundlag

Vores grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at han får de rigtige ydelser til den rigtige pris. Se også under idégrundlag.

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har arbejdet for dansk skovbrug i 110 år, og vi regner med at være her de næste 100 år også.

Hovedbestyrelsen er Skovdyrkernes højeste myndighed

Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger. Det gør den ved at fastlægge den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrkerforeninger.

Hovedbestyrelsen skal derudover gennem Sekretariatet bistå de lokale skovdyrkerforeninger i deres arbejde, herunder ved at levere tjenesteydelser til disse og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse.

Hovedbestyrelsen  består af 6 stemmeberettigede medlemmer - ét medlem valgt af repræsentantskaber i hver af de 6 lokale foreningers områder. Herudover har bestyrelsen tilknyttet en repræsentant for skovridergruppen og en repræsentant for markpersonalet.

Formand Lars Skou Gleerup, Skovdyrkerne MIDT - 86995958 eller stensgaarden@remove-this.gmail.com

Øvrige medlemmer er:

Næstformand Frede Andersen, Skovdyrkerne SYD - 75 82 23 92 eller frede.b@remove-this.andersen.mail.dk     

Per Kamp, Skovdyrkerne VEST - 60 66 39 13 eller pka@remove-this.skovdyrkerne.dk

Finn Korgaard, Skovdyrkerne NORDØST - 98 12 50 07 finnkorgaard@remove-this.gmail.com

Rudolf Iuel, Skovdyrkerne ØERNE - 65 32 10 26 eller rudolf@remove-this.lundsgaardgods.dk

De tilknyttede funktionærer er:

Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerne MIDT - 20 30 73 80 eller hbu@remove-this.skovdyrkerne.dk

Forstfuldmægtig Katrine Bang Hauberg, Skovdyrkerne VEST - 51 55 71 96 eller kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Skovdyrkernes Årsberetning